Twee nieuuwe bestuursleden aangetreden

Woensdag 8 november was het tijd voor de algemene ledenvergadering. Zo kwamen o.a. de toekomstige renovatie van de sporthal, de financiën, een nieuw kledingprotocol en de couponactie aan bod.
Daarnaast namen Esther Seisveld, Annelieke Snip  en Nicole Timmermans afscheid als bestuursllid. We bedanken hen voor hun inzet de afgelopen jaren.
Gelukkig mogen we Vera Jansen (TC) en Andries Hoeksma (Penningmeester) verwelkomen als nieuwe bestuursleden.
Tot slot, bedankt het bestuur voor jullie komst en inbreng

Sponsoren

De sponsoren van Volco. Bedrijven met een hart voor onze club. Wij bedanken ze graag.