Jeugdsportfonds Ommen

JSF_ALGEMEENJeugdsportfonds vindt dat
Alle kinderen moeten kunnen sporten

Jeugdsportfonds Ommen

Het Jeugdsportfonds stelt zich ten doel om snel, effectief en op laagdrempelige niet bureaucratische wijze kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders een kans te bieden om te gaan sporten. Motto van het Jeugdsportfonds is: Alle kinderen moeten kunnen sporten. Het Jeugdsportfonds wil kinderen door middel van sport een kans geven zich positief te ontwikkelen.
Kernbegrippen:

  • Sportkans voor kinderen niet financieel draagkrachtige ouder(s)
  • Snel efficiënt, laagdrempelig en niet bureaucratisch

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Jeugdsportfonds moet het kind lid worden van een, door NOC*NSF erkende, sportvereniging of anders in georganiseerd groepsverband gaan deelnemen aan sport, bijvoorbeeld ballet of dansen.
Kernbegrippen:
• Door NOC*NSF erkend
• Sporten in groepsverband

SPELREGELS JEUGDSPORTFONDS OMMEN

Doelgroep
Het Jeugdsportfonds Ommen is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 17 jaar, woonachtig in de gemeente Ommen, die om financiële reden geen lid kunnen worden van een sportvereniging.

Aanmelden
Een beroep op het Jeugdsportfonds Ommen kan uitsluitend worden gedaan door een intermediair. Een persoon die vanuit zijn/haar beroep betrokken is bij de opvoeding, begeleiding of scholing van het kind/jongere. In Ommen hebben we er in eerste instantie voor gekozen om de intern begeleiders (IB-ers) binnen het basisonderwijs en de combinatiefunctionaris sport aan te wijzen als intermediairs. U kunt eventuele ouders/verzorgers die in aanmerking komen voor deze regeling dan ook het beste doorverwijzen naar de eigen basisschool of naar één van de combinatiefunctionarissen;
Arjan Breukelman Combinatiefunctionaris gemeente Ommen 06-49467585

Denkt u ook in aanmerking te komen als intermediair?
Neem voor meer informatie contact op met de Jeugdsportfondsconsulent Maaike Geerdink. Zij is werkzaam bij de Sportservice Overijssel en bereikbaar op 038-4577782  en overijssel@jeugdsportfonds.nl
Let op: ouder(s)/verzorger(s) en kinderen/jongeren kunnen zelf géén aanvraag doen! Dit geldt ook voor sportclubs.


Tags: Ommenkids.nlJeugdSportFonds (landelijk)

Sponsoren

De sponsoren van Volco. Bedrijven met een hart voor onze club. Wij bedanken ze graag.