Waarom 100 punten

Volleybalvereniging Volco kan niet zonder vrijwilligers. Binnen onze vereniging zijn vrijwilligers op allerlei gebieden nodig. Denk eens aan training geven, coachen en wedstrijden fluiten, maar ook aan het organiseren van toernooien of acties, de ledenadministratie of website bijhouden, bardienst draaien, de schoonmaak van ons mooie VolcoHome of een bestuursfunctie. Binnen de vereniging bestaan dus veel verschillende taken. Dit alles wordt steeds moeilijker doordat steeds minder mensen bereid zijn vrijwillig een steentje bij te dragen. De belasting wordt voor de mensen die wel veel werk doen om de vereniging draaiende te houden te groot. Dat kan en mag niet de bedoeling zijn. In navolging van andere verenigingen heeft Volco sinds enkele jaren het 100 puntensysteem ingevoerd.

Het principe is eenvoudig. Een competitiespelend lid vanaf de A-jeugd dient bereid te zijn om een bepaalde taak/bepaalde taken te vervullen binnen de vereniging. Daarmee scoort men punten. En alleen als je punten scoort, kun je winnen! Als iedereen de schouders eronder zet, kunnen we er samen voor zorgen dat Volco die vereniging blijft die het graag wil zijn: met een kerngezonde groep vrijwilligers die niet alleen hoeft te werken voor het plezier van anderen, maar ook werkt met veel plezier en voldoening voor hem- of haarzelf. Dan ontstaat er vanzelf een win-winsituatie. En daar worden we allemaal beter van! Mocht je niet aan de 100 punten komen, dan kan het bestuur besluiten dat je geen competitie mag spelen.

Als je een taak vervult, dan is het ook de bedoeling dat je deze uitvoert. De afgelopen jaren is weleens gebleken dat mensen niet op komen dagen op de momenten dat er wel op hen gerekend wordt. Mocht je zonder afmelding of zonder het regelen van vervanging niet komen opdagen voor de taak waarvoor je ingedeeld staat, dan kan het bestuur besluiten om je een wedstrijd te schorsen. Vrijwillig is immers niet vrijblijvend! Het klinkt hard, maar als iedereen zijn taak volbrengt, dan maken vele handen licht werk!

Voor jeugdleden (mini’s, C-jeugd en B-jeugd) geldt het 100 puntensysteem niet. Maar toch willen we ook een beroep doen op deze leden en/of hun ouders/verzorgers om een actieve bijdrage te leveren aan de vereniging. Alle hulp is welkom!

Gebleken is dat veel mensen best bereid zijn om tijd te steken in hun sportclub of de club van hun kind, maar dat wel duidelijk moet zijn wat een functie precies inhoudt en hoeveel tijd de taak kost. Het enthousiasme blijkt toe te nemen als de taak goed bij de vrijwilliger past. Kortom: de juiste mens op de juiste plaats! Daarom zijn er taakomschrijvingen opgesteld. Kijk ook eens bij vacatures om te zien waar Volco behoefte aan heeft. Als je interesse hebt in een bepaalde taak, aarzel dan niet en vul de enquête in of neem contact met ons op. >>

Samen zijn we 100% Volco!


Tags >>

 

Sponsoren

De sponsoren van Volco. Bedrijven met een hart voor onze club. Wij bedanken ze graag.