Huisregels VolcoHome

huisregels-II-300x285

Om het verblijf in het VolcoHome voor iedereen leuk te houden zijn een aantal huisregels opgesteld.

 • Het VolcoHome is  geopend tot een uur nadat de sporthal door Volco  is gehuurd.
 • Geen sportassen in het VolcoHome. Tassen kunnen in het tassenrek t.o de toiletten in Carrousel
 • Het is niet toegestaan het dak te betreden.
 • Geen glaswerk mee naar beneden. Ook niet naar de kleedkamers!
 • Laptop/beamer is op verzoek gratis beschikbaar voor commissies.
 • Ruim je rommel op. Bij vertrek graag de stelen en tafels weer op de originele plek terug plaatsen.
  Kopjes glazen en flesjes graag terug op de bar plaatsen.
 • Verzoeken van het barpersoneel dienen altijd te worden opgevolgd.
 • In het VolcoHome mogen geen zelf mee gebrachte alcoholhoudende dranken geconsumeerd worden.
 • Geen alcohol onder de 18 jaar. Ook niet als dat door anderen wordt opgehaald. Volgens de wet is de verstrekker schuldig.
  Door de kantinemedewerker mag om een geldig legitimatiebewijs gevraagd worden.
  Er wordt geen alcohol geschonken aan scheidsretchers, (jeugd)trainers of -coaches voor of tijdens de uitoefening van hun functie
  Er wordt vóór 15.00 uur géén alcohol geschonken.
  Er wordt géén alcohol verstrekt aan personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren.
  Er wordt geen alcohol geschonken aan personen waar dit mogelijk zou kunnen leiden tot verstoring van de openbare orde of veiligheid.
  Aan personen die in staat van openbare dronkenschap verkeren of onder invloed zijn van verdovende middelen wordt de toegang tot het VolcoHome geweigerd.
 • Het gebruik van verboden stimulerende middelen en tabak is niet toegestaan
 • Agressief of anderszins aanstootgevend gedrag kan leiden tot verwijdering uit het VolcoHome.
 • Verkoop uitsluitend à contant. Je kunt helaas niet pinnen.

Sponsoren

De sponsoren van Volco. Bedrijven met een hart voor onze club. Wij bedanken ze graag.