Verantwoord alcohol schenken

Het schenken van alcohol brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Zo is het van groot belang dat jongeren onder de 18 jaar absoluut geen alcohol kunnen verkrijgen in de sportkantine. Daarnaast willen we alcoholmisbruik en rijden onder invloed voorkomen.

De gemeente Ommen ziet ons VolcoHome als zelfstandige horeca binnen de muren van de Carrousel. Dus ook met een eigen Horeca vergunning. Dat wil onder andere zeggen dat alle barmedewerkers aan bepaalde eisen moeten voldoen.
Een daarvan is dat alle barmedewerkers een online cursus “Instructie verantwoord alcohol schenken” met positief gevolg moet hebben afgelegd. Het behaalde diploma maak deel uit van de horecavergunning van het VolcoHome en dient ter inzage te liggen bij eventuele controles.

Daarom het dringende verzoek deze online cursus te volgen.
Het zijn 20 vragen over hoe te handelen bij het schenken van alcoholische dranken. Het kost ongeveer 20 minuten

  • Ga naar:  http://www.nocnsf.nl/iva
  • Vul jou gegevens in
  • E-mailadres barverantwoordelijke h.boerman@volco-ommen.nl
  • Naam barverantwoordelijke:  H Boerman

Sieme Leuninge en Ronald Bakker zijn in het bezit van het SVH verklaring Sociale Hygiëne.

Heb je nog vragen, neem dan even contact op met Hendrikus Boerman

 

 

Sponsoren

De sponsoren van Volco. Bedrijven met een hart voor onze club. Wij bedanken ze graag.