Lid worden / Contributie

DSC_3100Volleyballen bij Volco is leuk! Maar leden hebben bij Volco niet alleen rechten, zeker ook plichten. Niet bedoelt om te plagen, maar om de vereniging op een goede manier te laten draaien. Enkele rechten zijn o.a. het deelnemen aan trainingen en wedstrijden. Het stemrecht op de ledenvergadering. Plichten in de vorm van het tijdig betalen van de vastgestelde contributie. Aanwezig zijn op trainingen en wedstrijden.

Het meedoen aan de door de vereniging georganiseerde acties en indien van toepassing, het participeren in 100 puntensysteem, onze vrijwilligerspoule.

Voel jij je verbonden met bovenstaande?
Dan ben je welkom bij Volco!! Wij wensen jou alvast veel plezier.

De contributie bestaat uit de verenigingscontributie, inclusief  de afdracht aan de Nevobo, maar is exclusief van bijvoorbeeld de kosten van plustrainingen voor de jeugd. Bij meerdere leden uit één gezien is er de volgende korting,

    • Derde lid uit één gezin: 25% korting
    • Vierde en volgende leden uit één gezin: 50% korting

De korting wordt berekend over de laagste contributie. Het seizoen loopt van juli tot en met juni. Alle per jaar verschuldigde bedragen worden bij elkaar opgeteld en dit bedrag dient in vier gelijke termijnen en per automatische incasso te worden voldaan.

Contributie vastgesteld op de ALV van 1 december 2015.  Indexatie vastgesteld op 29 oktober 2016.

Per 1 januari 2023 geïndexeerd

Per 1 januari 2023
Categorie1x trainen2x trainen
Senioren - Competitie€ 277,00€ 328,00
Jeugd ABC- Competitie€ 192,00€ 227,00
Mini's € 158,00€ 186,00
Recreanten € 158,00nvt
Wijzigingen voorbehouden

Bankrelatie Volco
Rabobank Vaart en Vechtstreek
IBAN:NL90RABO0348927223
Ten name van Volco Ommen


Digitale spelerskaart

Gedragsregels

Jeugdsportfonds Ommen

Lidmaatschap opzeggen

 

Sponsoren

De sponsoren van Volco. Bedrijven met een hart voor onze club. Wij bedanken ze graag.