Couponactie huis aan huis

Couponactie 2019

Ook in 2019 houden we de jaarlijkse VOLCO couponactie. De nieuwe opzet was vorig jaar een succes, met een recordopbrengst van ruim € 5.600,–. Daar mogen alle deelnemers trots op zijn! Wij verwachten dit jaar dan ook weer maximale inzet van iedereen.
De verkoop aan huis is dit jaar in de week van 8 t/m 13 april 2019. Noteer dit alvast in je agenda!

ACTIEVOORWAARDEN

 • De volgende teams zijn verplicht deel te nemen aan de couponactie:
  – Alle A-teams, ongeacht leeftijd;
  – Alle competitie spelende seniorenteams, inclusief niet spelende leden;
  – Alle recreanten.
 • Alles coupons gaan in de vrije verkoop;
  De vereniging heeft een vergunning verkregen voor de actie, waardoor huis-aan-huisverkoop toegestaan is. Er worden geen straten toebedeeld. Iedereen is vrij om bij elke willekeurige straat in de gemeente Ommen langs te gaan.
 • Elk deelnemend lid (ver)koopt gemiddeld minimaal 7 coupons. Dit gemiddelde wordt gerelateerd aan het team.
  Voorbeeld: Als het team uit 10 personen bestaat, (ver)koop je als team minimaal 70 coupons. Het ene teamlid kan er 5 (ver)kopen, terwijl het andere teamlid er 9 (ver)koopt.
 • Elk deelnemend lid krijgt 10 coupons mee;
 • Meer verkopen mag altijd; extra coupons op te vragen bij de couponcommissie;
 • Er zijn bonussen voor de 3 gemiddeld best verkopende teams:
  nummer 1: € 125,00 bonus
  nummer 2: €  75,00 bonus
  nummer 3: €   50,00 bonus
  LET OP: Dit is een aanpassing ten opzichte van vorig jaar.
 • Wanneer een lid door onvoorziene omstandigheden niet in staat is – het minimaal aantal – coupons te verkopen, is het bestuur gemachtigd tot € 35,00 automatisch in te houden van de bij haar bekende rekening, zonder aparte schriftelijke toestemming. In voorkomende gevallen kan hiervan worden afgeweken, zulks ter beoordeling van het bestuur en/of de couponcommissie;
 • Het aantal coupons per vel is 38;
 • De verkoopprijs van een couponvel bedraagt € 5,00;
 • De bijdrage van de deelnemende ondernemer bedraagt in 2019 € 27,50;
 • De actievoorwaarden zijn vastgesteld voor de periode van 3 jaar (t/m 2021).

 

In de week van 25 t/m 31 maart komen wij bij de teams langs om de coupons uit te delen.

 

 

De couponcommissie,

Jenny Hutten, Lidy Koggel en Greetje Leuninge.

Sponsoren

De sponsoren van Volco. Bedrijven met een hart voor onze club. Wij bedanken ze graag.