Couponactie 2023

Beste A-jeugd teams, Senioren- en Recreanten van Volco,

Ook in 2023 willen we de jaarlijkse couponactie weer laten plaatsvinden.
De verkoop van de coupons door de leden van Volco en de coupon commissie, vindt dit jaar plaats in de week van 27 maart tot en met 2 april 2023. Noteer dit alvast in je agenda!

Er geldt één bonus voor het best verkopende team, wie wordt dit jaar het best verkopende team? Dus doe je best met jouw team om de bonus van € 100,- te bemachtigen! Daarnaast geldt er dit jaar, i.v.m. het 60-jarig bestaan van Volco, nog een bonus! De bonus betreft totaal € 100,-, in de vorm van 3 cadeaubonnen, voor de top 3 leden die de meeste loten verkopen, waarbij het winnende team wordt uitgesloten.

In de week van 20 tot en met 24 maart a.s. zullen Imke, Wendy en Ilse bij de teams langsgaan tijdens jullie training om de coupons uit te delen.
Hoe vindt de verkoop plaats? De verkoop vindt plaats via app, of verkoop aan de deur, benader iedereen die je kent en vraag of ze een coupon willen kopen. Hiervoor ontvang je via de aanvoerder nog een app.

Als iemand via de app een coupon wil kopen, dan stuur je diegene een tikkie en in jij zelf het geld. Vervolgens kun je de coupon bij de koper langsbrengen.
Het is de bedoeling dat je het geld van de verkochte coupons en eventuele overgebleven coupons weer bij jouw aanvoerder inlevert.
De aanvoerder levert het geld en eventuele overgebleven coupons van het gehele team in bij de couponcommissie op de inleverdata die via de app aan de aanvoerders bekend gemaakt wordt.

De actievoorwaarden.
 De volgende teams zijn verplicht deel te nemen aan de couponactie: Alle A-teams, ongeacht leeftijd, alle competitie spelende seniorenteams, inclusief niet competitie spelende leden en alle recreanten.
 Alle coupons betreffen vrije verkoop. In de genoemde week vindt de verkoop plaats.
 Elk deelnemend lid krijgt 7 coupons uitgedeeld (i.p.v. 10) en er geldt géén verkoop verplichting. Dit geldt alleen voor dit jaar, omdat het ook een speciaal jubileum jaar is voor Volco. Volgend jaar worden de geldende regels voor de couponactie weer gehanteerd.
 Het zou geweldig zijn als iedereen deze 7 coupons verkoopt. Laten we in dit mooie jubileumjaar van Volco de schouders er samen onder zetten en een record verkoop realiseren!
 Meer verkopen mag natuurlijk altijd, graag zelfs! Extra coupons zijn op te vragen bij Wendy (06-41100085) of Ilse (06-48233656).
 Het aantal coupons per vel is 38 en de verkoopprijs van één heel vel bedraagt € 5,-.

Wij willen jullie heel veel succes wensen met de verkoop, we gaan ook dit jaar weer voor een mooi resultaat!

Ons streven is om boven het aantal verkochte coupons van vorig jaar uit te komen (dat waren er 757 totaal).
Groetjes,
Wendy Pot, Imke Seisveld en Ilse Kodden namens de Coupon Commissie Volco

Sponsoren

De sponsoren van Volco. Bedrijven met een hart voor onze club. Wij bedanken ze graag.