Couponactie

Beste A-jeugd teams, Senioren- en Recreanten van Volco,

Ook in 2021 willen we de jaarlijkse couponactie weer laten plaatsvinden. We houden hierbij de geldende corona regels in acht.

De verkoop van de coupons door de leden van Volco en de coupon commissie, vindt dit jaar plaats in de week van 22 tot en met 28 maart 2021. Noteer dit alvast in je agenda!

Er geldt één bonus voor het best verkopende team, wie wordt dit jaar het best verkopende team? Dus doe je best met jouw team om de bonus van € 100,- te bemachtigen!

In verband met de huidige corona situatie en dat er nog steeds geen trainingen plaatsvinden, willen we dit jaar het uitdelen van de coupons via de aanvoerder van elk team laten verlopen
(normaal gesproken worden de coupons tijdens de trainingen uitgedeeld, maar dat gaat dit jaar helaas niet lukken, dus moeten we het voor nu even samen creatief oplossen…).

In de week van 8 tot en met 14 maart a.s. zullen Wendy en Ilse alle coupons bij de aanvoerder van elk team thuis bezorgen, zodat de aanvoerders in diezelfde week de coupons bij haar teamleden kan bezorgen.

Die week daarna is dan nog wat uitloop voor het geval een lid de coupons nog niet zo snel ontvangen heeft. Hierdoor is er voldoende tijd, zodat alle leden vanaf 22 maart flink kunnen gaan verkopen.

Hoe vindt de verkoop plaats?
Net als vorig jaar vindt de verkoop zoveel mogelijk plaats via app of telefonisch contact, benader iedereen die je kent en vraag of ze een coupon willen kopen. Als iemand een coupon wil kopen, dan stuur je diegene een tikkie en in jij zelf het geld. Vervolgens kun je de coupon bij de koper in de brievenbus doen. Op deze manier vindt er minimaal fysiek contact plaats.

Als je alle coupons verkocht hebt, dan pin je zelf de opbrengst en lever je de begeleidende brief met de aantallen erop en het contante geld weer bij jouw aanvoerder in. De aanvoerder controleert het bedrag en verzamelt alle brieven en het contante geld en levert deze op de vastgestelde datum en tijd weer in bij Wendy en Ilse. Hierover wordt de aanvoerder nog apart geïnformeerd.

De actievoorwaarden.

 • De volgende teams zijn verplicht deel te nemen aan de couponactie:
 • Alle A-teams, ongeacht leeftijd, alle competitie spelende seniorenteams, inclusief niet competitie spelende leden en alle recreanten.
 • Alle coupons betreffen vrije verkoop. In de genoemde week vindt de verkoop plaats.
 • Elk deelnemend lid dient 7 coupons te (ver)kopen (dit is dus een verplichting conform de vastgestelde voorwaarden van de couponactie.
 • Te weinig verkocht? Dan is het bestuur gemachtigd om het resterende bedrag automatisch in te houden).
 • Elk deelnemend lid krijgt 7 coupons uitgedeeld.
 • Meer verkopen mag natuurlijk altijd, graag zelfs! Extra coupons zijn op te vragen bij Wendy (06-41100085) of Ilse (06-48233656).
 • Er is één bonus te verdienen voor het best verkopende team. Het team dat het meeste aantal coupons heeft verkocht ontvangt € 100,- bonus, te besteden met jouw team.
 • Wanneer een lid door onvoorziene omstandigheden niet in staat is, het minimum aantal coupons te verkopen, is het bestuur gemachtigd tot € 35,- automatisch in te houden van de bij haar bekende rekening, zonder aparte schriftelijke toestemming.
 • Als een lid wel een aantal coupons verkoopt maar niet het minimale aantal van 7 coupons, dan wordt het verschil aan inkomsten automatisch ingehouden. In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken, zulks ter beoordeling van het bestuur en/of de couponcommissie.
 • Het aantal coupons per vel is 38 en de verkoopprijs van één heel vel bedraagt € 5,-.

Dit jaar zijn er een redelijk aantal nieuwe kortingsbonnen bij, we hebben mooie aanvullingen kunnen regelen!

Wij willen jullie heel veel succes wensen met de verkoop, we gaan ook dit jaar weer voor een mooi resultaat! Ons streven is om boven het aantal verkochte coupons van vorig jaar uit te komen (dat waren er 589 totaal). Ook toen was er al sprake van corona en moest Volco een andere manier vinden om de verkoop door te laten gaan, wat prima gelukt is!

 

 

Sponsoren

De sponsoren van Volco. Bedrijven met een hart voor onze club. Wij bedanken ze graag.