Couponactie huis aan huis

Aankondiging couponactie 2018

Ook in 2018 houden we de jaarlijkse Volco couponactie. De opbrengst is nog altijd een mooie aanvulling op de clubkas, dus we verwachten van alle deelnemers weer optimale inzet. De verkoop aan huis is dit jaar in de week van 26 t/m 31 maart 2018. Noteer dit alvast in je agenda!

De ledenvergadering van 22 november 2017 is akkoord gegaan met aanpassing van de actievoorwaarden. Lees de onderstaande wijzigingen goed door!

 • Afschaffen afkoopmogelijkheid;
 • Alles vrije verkoop;
  NB: Er wordt wel een vergunning aangevraagd voor de actie, waardoor huis-aan-huisverkoop toegestaan is. Er worden echter geen straten meer toebedeeld. Iedereen is vrij om bij elke willekeurige straat in Ommen langs te gaan.
 • Elk deelnemend lid neemt gemiddeld minimaal 7 coupons af. Dit gemiddelde wordt gerelateerd aan het team. (Voorbeeld: Als het team uit 10 personen bestaat, neem je als team minimaal 70 coupons af. Het ene teamlid kan er 5 afnemen, terwijl het andere teamlid er 9 afneemt).
 • Elk deelnemend lid krijgt 10 coupons mee;
 • Meer verkopen mag altijd; extra coupons op te vragen bij de couponcommissie;
 • Het team dat gemiddeld het meeste aantal loten heeft verkocht ontvangt € 250,00 bonus!!;
 • Wanneer een lid door onvoorziene omstandigheden niet in staat is – het minimaal aantal – coupons te verkopen, is het bestuur gemachtigd tot € 35,00 automatisch in te houden van de bij haar bekende rekening, zonder aparte schriftelijke toestemming. In voorkomende gevallen kan hiervan worden afgeweken, zulks ter beoordeling van het bestuur en/of de couponcommissie;
 • Uitbreiding coupons van 25 naar – zo mogelijk – 36 per vel;
 • De bijdrage van de deelnemende ondernemer wordt in 2018 verhoogd van € 25,00 naar € 27,50.

De overige voorwaarden blijven ongewijzigd, te weten:

 • De volgende teams zijn verplicht deel te nemen aan de couponactie:
  – Alle A-teams, ongeacht leeftijd;
  – Alle competitie spelende seniorenteams, inclusief niet spelende leden;
  – Alle recreanten.
 • De verkoopprijs van een couponvel bedraagt € 5,00.

We gaan er vanuit dat iedereen z’n best doet om de actie loyaal uit te voeren.
In de week van 12 t/m 17 maart komen wij bij de teams langs om de coupons uit te delen.

 

Vragen of opmerkingen? Mail even naar 

 

Sponsoren

De sponsoren van Volco. Bedrijven met een hart voor onze club. Wij bedanken ze graag.