Agenda ledenvergadering 17 april a.s.

UITNODIGING LEDENVERGADERING FINANCIEEL op Woensdag 17 april 2024

Hierbij nodigen we alle (ere-, kader-) leden en ouders van leden jonger dan 16 jaar uit voor de Algemene Ledenvergadering op Woensdag 17 april 2024 om 19.30 uur in het Volcohome (inloop vanaf 19.00 uur).
Van alle dames- en herenteams hopen we per team minimaal 2 leden te mogen begroeten, zodat we zoveel mogelijk leden kunnen bereiken om met ons mee te denken.

——————————————————————————————

AGENDA

1. Opening

2. Vaststellen van de agenda

3. Mededelingen

4. Ingekomen stukken

5. Notulen van ALV 08-11-2023

6. Financiën/Begroting 2024-2025

7. Vrijwilligers gezocht!!!

8. Stand van zaken 2024/2025 (trainers/teams)

9. Stand van zaken gesprek Gemeente

10. Opvolging Volco bokaal

11. Rondvraag

12. Sluiting

 

De notulen van de ALV 08-11-2023 zijn op te vragen bij het secretariaat. Stuur hiervoor een mail naar info@volco-ommen.nl

 

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Sponsoren

De sponsoren van Volco. Bedrijven met een hart voor onze club. Wij bedanken ze graag.