Ledenvergadering

Het bestuur van Volco maakt alvast bekend dat de algemene ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 20 november. 20.15 uur in bet VolcoHome. De agenda en  stukken volgen later. De vergadering is toegankelijk voor alle (ere, kader) leden vanaf 16 jaar en de ouders van leden jonger dan 16 jaar. Agendapunten en stukken die behandeld dienen te worden graag uiterlijk 12 november insturen naar email bestuur . Het bestuur hoopt op een grote opkomst.


 

Sponsoren

De sponsoren van Volco. Bedrijven met een hart voor onze club. Wij bedanken ze graag.