Algemene ledenvergadering

Het bestuur nodigt al haar (ere-, kader-)leden en de ouders/verzorgers van leden jonger dan 16 jaar uit voor een algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden op woensdag 14 maart in het VolcoHome. De vergadering begint om 20.00 uur.

Het bestuur hoopt zo veel mogelijk leden te kunnen begroeten.

 

UITNODIGING LEDENVERGADERING Financieel Woensdag 14 maart 2018

 

Uitnodiging en agenda voor alle (ere-,kader-)leden en ouders van leden jonger dan 16 jaar voor de Ledenvergadering Financieel op Woensdag 14 maart 2018 om 20.15 uur in het VolcoHome (inloop vanaf 19.30 uur)

——————————————————————————————

 

 

AGENDA

  1. Opening

 

  1. Vaststellen van de agenda

 

  1. Mededelingen

 

  1. Ingekomen stukken

 

  1. Notulen van de ALV 22 november 2017

 

  1. Bestuursverkiezing

 

  1. Koningsdag

 

  1. Financiën / Begroting

 

  1. Rondvraag

 

  1. Sluiting

 

De notulen van ALV 22-11-2017 zijn op te vragen bij het secretariaat. Stuur hiervoor een mail naar info@volco-ommen.nl  Met vriendelijke groet, Edith Horsman, secretaris Volco Ommen

Sponsoren

De sponsoren van Volco. Bedrijven met een hart voor onze club. Wij bedanken ze graag.