Algemene Ledenvergadering

27 Oktober, 2021 - 20:00

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING Woensdag 27 OKTOBER 2021

 

 

Uitnodiging en agenda voor alle (ere-,kader-)leden en ouders van leden jonger dan 16 jaar voor de  Algemene Ledenvergadering op Woensdag 27 OKTOBER 2021 om 20.00 uur in het Volcohome (inloop vanaf 19.30 uur)

 

 

AGENDA

 

 1. Opening

 

 1. Vaststellen van de agenda

 

 1. Mededelingen

 

 1. Ingekomen stukken

 

 1. Notulen van ALV 23-09-2020*

 

 1. Jaarverslagen *

 

 1. Financiën

 

 1. Verslag Kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie

 

 1. Aftredende bestuursleden

 

 1. Pauze

 

 1. Presentatie nieuw wedstrijdshirt

 

 1. Rondvraag

 

 1. Sluiting

 

 

 

 

 

*) Jaarboek 20-21 is vooraf op te vragen bij het secretariaat. Stuur een mail naar info@volco-ommen.nl

 

 

Met vriendelijke groeten, Debby Kuipers, secretaris Volco Ommen

 

 

Sponsoren

De sponsoren van Volco. Bedrijven met een hart voor onze club. Wij bedanken ze graag.