Wie verdient de Volcobokaal

Tijden de ledenvergadering in november wordt de Volcobokaal uitgereikt aan een persoon die zich meer dan verdienstelijk heeft gemaakt voor de voortgang van Volco in bet afgelopen seizoen.

Leden kunnen tot uiterlijk 12 november kandidaten, inclusief motivatie  sturen naar

Het bestuur neemt uiteindelijk de beslissing.

Het is een goede gewoonte geworden dat de huidige bezitter van de bokaal deze overhandigd. Sieme Leuninge in dit geval.


 

Sponsoren

De sponsoren van Volco. Bedrijven met een hart voor onze club. Wij bedanken ze graag.