Volleybal wijzigt opslag!

Volleybal wijzigt opslagplaats en -richting
De Nevobo heeft voor telefoons met de nieuwste software de competitie app al aangepast. Het betekend concreet dat de opslagzone weer naar maximaal 2 meter uit de zijlijn gaat en dat ook aan de overkant in deze zone moet worden geserveerd.
Hiervoor zal een lijn moeten worden aangebracht op de vloer. Afplakken kan nog tot uiterlijk het begin van komend seizoen. Dit geldt ook voor de CMV teams. Zij hebben 1.5 meter ruimte. Bij CMV 4 en lager mag de bal bovenhands gegooid worden (als bij voetbal) De Nevobo wil vooral bereiken dat er minder uitgeslagen wordt met de serve. Diagonaal vanaf de rechtsachter plaats naar de overkant op rechtsachter is nu eenmaal een lange lijn waardoor de kans op een opslagfout aanzienlijk minder wordt. Dit komt het rallyspel ten goed en daarmee ook de amusementswaarde van het volleybal.


 

Sponsoren

De sponsoren van Volco. Bedrijven met een hart voor onze club. Wij bedanken ze graag.