Vacature. Wie komt ons helpen?

We hebben op dit moment een vacature die even wat meer aandacht verdient.
Onderstaand lees je meer over de functie die we graag ingevuld willen zien.

Lid van de sponsorcommissie

De sponsorcommissie draagt bij aan het verbreden van de financiële draagkracht en de
uitstraling van de vereniging. De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het contact met
de sponsoren. Als lid van de sponsorcommissie is het belangrijk dat je commercieel gevoel
hebt en overal op af durft te stappen.
De taken van de sponsorcommissie zijn:
– op eigen initiatief of op voordracht van teams of personen contacten met potentiële
sponsoren leggen;
– prestatie en tegenprestatie vastleggen;
– het moment verzorgen waarop het contract met een officieel tintje wordt getekend
(onder meer door een bestuurslid, bij voorkeur de penningmeester);
– de contracttermijnen volgen en tijdig actie voor verlengingen dan wel het zoeken van
nieuwe sponsoren nemen;
– een jaarlijkse attentie voor sponsoren verzorgen;
– ‘gastvrouw/heer’ zijn voor sponsoren tijdens formele sponsormomenten;
– indien nodig informatie uit een overeenkomst beschikbaar stellen aan belanghebbenden
(bestuur, kledingcommissie, teams);
– contact onderhouden met de drukker/leverancier van kleding, reclameborden en ander
sponsormateriaal;
– het houden van commissievergaderingen (eens per twee maanden) om de stand van
zaken te bespreken en acties uit te zetten;
– als een sponsor de financiële verplichtingen niet nakomt contact opnemen met de
sponsor en afstemming zoeken met de penningmeester.

 

Ben jij of ken je iemand die dat zou kunnen én zou willen? 
Mail dan naar

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Sponsoren

De sponsoren van Volco. Bedrijven met een hart voor onze club. Wij bedanken ze graag.