UITNODIGING LEDENVERGADERING

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING Woensdag 8 november 2023

Uitnodiging en agenda voor alle (ere-, kader-) leden en ouders van leden jonger dan 16 jaar voor de Algemene Ledenvergadering op Woensdag 8 november om 19.30 uur in het Volcohome (inloop vanaf 19.00 uur)

Van de dames en herenteams hopen we per team minimaal 2 leden te mogen begroeten, zodat we zoveel mogelijk leden kunnen bereiken om met ons mee te denken.

 

——————————————————————————————

 

 

AGENDA

 

 1. Opening

 

 1. Vaststellen van de agenda

 

 1. Mededelingen

 

 1. Ingekomen stukken

 

 1. Notulen van ALV 19-04-2023*

 

 1. Jaarverslagen *

 

 1. Financiën

 

 1. Verslag Kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie

 

 1. Terugkoppeling n.a.v. ALV 19-04-2023

 

 1. Couponactie

 

 1. Aftredende/nieuwe bestuursleden

 

 1. Rondvraag

 

 1. Sluiting

 

 

 

 

*) Jaarboek 22-23 is vanaf 1 november op te vragen bij het secretariaat. Stuur een mail naar info@volco-ommen.nl

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur Volco Ommen

 

Debby Kuipers, secretaris

Sponsoren

De sponsoren van Volco. Bedrijven met een hart voor onze club. Wij bedanken ze graag.