UITNODIGING LEDENVERGADERING FINANCIEEL

UITNODIGING LEDENVERGADERING FINANCIEEL op Woensdag 20 april 2022

Hierbij nodigen we alle (ere-,kader-) leden en ouders van leden jonger dan 16 jaar uit voor de  Algemene Ledenvergadering op Woensdag 20 april 2022 om 20.00 uur in het Volcohome (inloop vanaf 19.30 uur).
Van de dames en herenteams hopen we per team minimaal 2 leden te mogen begroeten, zodat we zoveel mogelijk leden kunnen bereiken om met ons mee te denken.
Daarnaast vragen we je om je voor 15 april aan te melden door een mail te sturen naar info@volco-ommen.nl

——————————————————————————————

AGENDA

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen stukken
 5. Notulen van ALV 27-10-2021
 6. Financiën/Begroting 2022-2023
 7. Noodoproep nieuwe leden verschillende commissies
 8. Pauze
 9. 60 jarig jubileum Volco
 10. Presentatie activiteitenprogramma WIJ Volco
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Sponsoren

De sponsoren van Volco. Bedrijven met een hart voor onze club. Wij bedanken ze graag.