Sport- en Preventieakkoord

 

 

Terugblik ondertekening

Op 31 augustus jl. is het Sport- en Preventieakkoord Samen Fitter Verder! door 28 organisaties en verenigingen ondertekend (zie foto). Na een korte presentatie over de ins en outs van het akkoord en enthousiaste woorden van Wethouder Ko Scheele, gingen de deelnemers aan tafel om concrete plannen te maken voor de uitvoering. Die plannen kunnen nu worden ingediend. Hoe dat moet? Lees vooral verder…

Benut de kansen van Samen Fitter Verder!

Voor het realiseren van de ambities, concrete acties en speerpunten uit dit akkoord heeft de rijksoverheid een uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Voor de gemeente Ommen is dat €10.000,- per jaar voor de periode 2020 – 2022. Daarnaast is voor de ondersteuning van verenigingen budget beschikbaar in de vorm van deskundigheidsbevordering, begeleiding en scholing. Dit zijn services en deze vertegenwoordigen een waarde van €6.000,- per jaar voor dezelfde periode.

Dien je plan in!
We hebben een eenvoudig format ontwikkeld om het plan uit te werken. Je kunt het format hier downloaden. Vul het projectformat in en mail deze vóór 1 oktober 2020 naar samenfitterverder@ommen.nl. De regiegroep, bestaande uit een afvaardiging van verschillende partijen uit verschillende werkgebieden, beoordeelt het plan en kent al dan niet uitvoeringsbudget toe. Je ontvangt dan medio oktober bericht over de beoordeling. We hebben een tweede datum geprikt zodat nog meer plannen kunnen worden ingediend. De tweede deadline is 1 november 2020. Half november ontvang je een bericht over de beoordeling.

Maak gebruik van services!
Naast uitvoeringsbudget is er ook de mogelijkheid om gebruik te maken van ondersteuningsaanbod in de vorm van workshops, clinics, inspiratiesessies en begeleidingstrajecten. Kijk voor een overzicht van de beschikbare services op www.ommen.nl/samen-fitter-verder. Aanmelden voor een service kan door een mail te sturen naar samenfitterverder@ommen.nl

Even een voorbeeld:

Service “Energiescan sportverenigingen”
Dit voorjaar zijn de sportverenigingen door de gemeente geïnformeerd over het gratis laten uitvoeren van een energiescan in het kader van het verduurzamen van de sportaccommodatie. SportStroom uit Drachten ondersteunt in Ommen dit traject. Een bouwkundig rapport brengt in beeld welke investeringen in energiebesparing zinvol zijn voor de vereniging. Al tijdens de schouw attendeert de bouwkundige jullie op het laaghangende fruit: wat kun je direct al doen aan energiebesparing zonder investering? Je zult verrast zijn hoeveel energie bespaard kan worden door eenvoudige maatregelen te treffen die nauwelijks geld kosten. Alle bevindingen worden vastgelegd in een leesbaar en begrijpelijk rapport, dat concrete handvatten biedt om direct met energiebesparing aan de slag te gaan. Daarnaast wordt duidelijk wat deze maatregelen kosten en welke besparing haalbaar is.

De volgende verenigingen hebben zich dit voorjaar aangemeld voor deze scan: TCO, MHCO, OZC en SC Lemele.

Mochten ook nog andere verenigingen van deze service gebruik willen maken, dan kan men zich nog aanmelden tot 1 november 2020 via www.sportstroom.nl.

Er gebeurt al van alles!

Nu we in de uitvoeringsfase zitten van het akkoord gaan we samen met Vechtdalleeft een promotiefilm maken om beeldend duidelijk te maken, dat iedereen kan meedoen met sport en bewegen, van jong tot oud, mensen met een beperking en mensen in een kwetsbare maatschappelijke positie. Ook is er aandacht voor het terugdringen van de eenzaamheid en sociale participatie. Eind oktober zal de film de ether ingaan en te zien zijn via diverse mediakanalen.

The Daily Mile obs De Dennenkamp
Tijdens de Nationale Sportweek is obs De Dennenkamp gestart met The Daily Mile. Op dinsdagochtend 22 september werd het startschot gegeven en liepen alle leerlingen voor het eerst The Daily Mile. Het is de bedoeling dat alle leerlingen minimaal 3 keer per week, naast de huidige beweeg activiteiten, naar buiten gaan om een mile te lopen. Erben Wennemars was aanwezig als ambassadeur. Hij heeft na een openingswoord ook daadwerkelijk meegelopen met de kinderen.

Obs de Dennenkamp vindt spelend en bewegend leren erg belangrijk. Zij zijn op dit moment ook bezig met het behalen van een 2e thema certificaat van de gezonde school. The Daily Mile is hier ook een onderdeel van.

Heeft jouw school ook interesse in The Daily Mile? Of willen jullie eens in gesprek over de thema’s van de gezonde school? Mail dan naar samenfitterverder@ommen.nl.

Inventarisatie sport en beweegaanbieders
Onlangs hebben alle sport- en beweegaanbieders in de gemeente Ommen een mail gehad met daarin de vraag om aan te geven welk speciaal aanbod er op dit moment is en/of de wens er is om dit te ontwikkelen. Vele partijen hebben enthousiast gereageerd maar nog lang niet alle partijen.

Bij deze het dringende verzoek deze mail alsnog te beantwoorden. Kunt u de mail niet terugvinden of heeft u de mail niet ontvangen. Laat dit dan gerust weten per mail via samenfitterverder@ommen.nl.

Subsidie watertappunten voor scholen
Water drinken is goedkoop, lekker én gezond. Om het drinken van kraanwater op meer scholen te stimuleren is de Subsidieregeling watertappunten in het leven geroepen. Honderden scholen kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen voor een watertappunt op school.

Vanaf 23 september (Nationale kraanwaterdag) kunnen scholen hun belangstelling kenbaar maken voor de tweede ronde van de Subsidieregeling watertappunten. Scholen hebben hiervoor tot en met 14 oktober 2020 de tijd. Uiterlijk op 4 november 2020 wordt de uitslag van de toekenning van de subsidie gecommuniceerd naar de scholen.

Voor meer informatie: https://gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning/subsidie-watertappunt
Of neem contact op via samenfitterverder@ommen.nl.

Gratis cursus Stoppen met roken, speciaal voor leden
Op maandag 5 oktober organiseren de Gemeente Hardenberg en Vitaal Vechtdal de gratis cursus ‘Ik stop ermee’. Een cursus speciaal voor inwoners en werknemers in het Vechtdal, dus ook Ommen.

Vanwege de Corona maatregelen mogen er maximaal 90 personen live aanwezig zijn in de Voorveghter. Daarom is er voor gekozen om de cursus ook online, via een live-stream aan te bieden. Rokers kunnen zich hiervoor individueel aanmelden, maar dit lijkt ons ook een unieke kans om als sportaanbieders uw leden de mogelijkheid te bieden om gezamenlijk te stoppen. Dit kunt u doen door uw vereniging online aan te melden via www.vitaalvechtdal.nl/aanmelden. U hoeft vervolgens zelf alleen nog voor een internetverbinding, laptop, groot scherm en geluidsboxen te zorgen.

Mocht u de livestream niet in de kantine aan willen bieden, dan kunt u uw leden ook wijzen op deze gratis cursus door op de social media pagina van de vereniging/sportclub hier aandacht aan te besteden.
In de bijlage vindt u een mogelijke tekst en enkele afbeeldingen die u hiervoor kunt gebruiken.

Help u uw leden en daarmee het Vechtdal weer een stukje vitaler te maken?

Bij vragen over deze cursus kunt u contact opnemen met Vitaal Vechtdal, info@vitaalvechtdal.nl
Nadere informatie

Als je vragen hebt over Samen Fitter Verder!, aarzel niet om contact op te nemen. Dat kan door een mail te sturen naar samenfitterverder@ommen.nl of door contact op te nemen met Nienke Weijdeman op telefoonnummer 0523 – 788809. Kijk ook op www.ommen.nl/samen-fitter-verder voor meer informatie.

Blijf gezond, sportief en in beweging!

Sportieve groeten,

De regiegroep Samen Fitter Verder!


 

Sponsoren

De sponsoren van Volco. Bedrijven met een hart voor onze club. Wij bedanken ze graag.