Uitgesteld – Ledevergadering 22 april


Het bestuur deelt via deze weg mee dat de Algemene Ledenvergadering Financieel in verband met de crisis rondom het Coronavirus wordt uitgesteld naar een later te bepalen datum.


UITNODIGING LEDENVERGADERING Financieel

Uitnodiging en agenda voor alle (ere-,kader-) leden en ouders van leden jonger dan 18 jaar voor de Ledenvergadering Financieel op woensdag 22 april 2020 om 20.15 uur in het VolcoHome (inloop vanaf 19.45 uur)

Agenda

  1. Opening
  2. Vaststellen van de agenda
  3. Mededelingen
  4. Notuen van de ALV 20 november 2019
  5. Pauze
  6. Financiën / Begroting; Contibutie verhoging 2020-2021
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Notulen van de ledenvergadering van 20 november 2019 liggen op 22 april vanaf 19.45u in het VolcoHome. U kunt eerder verkrijgen door een email te sturen naar

Namens het bestuur

Edith Horsman

Secretaris


 

Sponsoren

De sponsoren van Volco. Bedrijven met een hart voor onze club. Wij bedanken ze graag.