LEDENVERGADERING OP 27 OKTOBER

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING Woensdag 27 OKTOBER 2021

 

 

Uitnodiging en agenda voor alle (ere-,kader-)leden en ouders van leden jonger dan 16 jaar voor de  Algemene Ledenvergadering op Woensdag 27 OKTOBER 2021 om 20.00 uur in het Volcohome (inloop vanaf 19.30 uur)

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

AGENDA

 

 1. Opening

 

 1. Vaststellen van de agenda

 

 1. Mededelingen

 

 1. Ingekomen stukken

 

 1. Notulen van ALV 23-09-2020*

 

 1. Jaarverslagen *

 

 1. Financiën

 

 1. Verslag Kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie

 

 1. Aftredende bestuursleden

 

 1. Pauze

 

 1. Presentatie nieuw wedstrijdshirt

 

 1. Rondvraag

 

 1. Sluiting

 

 

 

 

 

*) Jaarboek 20-21 is vooraf op te vragen bij het secretariaat. Stuur een mail naar info@volco-ommen.nl

 

 

Met vriendelijke groeten, Debby Kuipers, secretaris Volco Ommen 

Sponsoren

De sponsoren van Volco. Bedrijven met een hart voor onze club. Wij bedanken ze graag.