Ledenvergadering 17 april 2019

Uitnodiging voor alle (ere, kader)leden en ouders van leden jonger dan 16 jaar van volleybalvereniging Volco op woensdag 17 april 2019. Aanvang 20.15 uur in het VolcoHome.

De agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda
 3. “Wil je met ons meedenken”
 4. Mededelingen
 5. Ingekomen stukken
 6. Notulen ledenvergadering 21 november 2018
 7. Bestuursverkiezing
 8. Pauze
 9. Financiën/Begroting
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Sponsoren

De sponsoren van Volco. Bedrijven met een hart voor onze club. Wij bedanken ze graag.