Ben Snip ontvangt Volcobokaal

Tijdens de algemene ledenvergadering heeft scheidend penningmeester Jitze van der Vinne uitgereikt aan Ben Snip.
Met de Volcobokaal, die in 1984 in het leven is geroepen, spreekt de vereniging haar waardering uit aan die persooon of personen die zich in de voorbije periode meer dan verdienstelijk heeft of hebben gemaakt voor de voortgang van Volco.

Ben Snip, (rechts op de foto) is de voortrekker van de commissie ‘Help Volco de zomer door’.
Na de noodkreet van het bestuur, dat er ondanks het 100 punten systeem een nijpend tekort aan vrijwilligers voor toch cruciale functies de kop op stak, was het Ben die het initiatief nam om met ondersteuning van 3 commissieleden, contact op te nemen met alle leden en ouders van jeugdleden. En met succes!
En ook de spontane actie om met zijn bedrijf de het jongensteam van nieuwe trainingspakken te voorzien kan op veel waardering rekenen.

Tik hier voor de historie van de Volcobokaal.


 

Sponsoren

De sponsoren van Volco. Bedrijven met een hart voor onze club. Wij bedanken ze graag.